Guardians of the Galaxy 3D
3.8
Hercules (3D)
6.8
Hercules (3D)
8.8
Guardians of the Galaxy 3D
10.8
Hercules (3D)
10.8
Børning
13.8
Børning
15.8
Børning
17.8
Let's Be Cops
22.8
Let's Be Cops
24.8
Torden og Magi - 2D
3.8
Guardians of the galaxy - 3D
3.8
Guardians of the galaxy - 2D
5.8
Filmperle - The trip to Italy
7.8
Torden og Magi - 3D
10.8
Teenage Mutant Ninja Turtles - 3D
10.8
Hercules - 3D
10.8
The trip to Italy - Matinè - 2D
11.8
Teenage Mutant Ninja Turtles - 2D
12.8
Hercules - 2D
12.8
Filmperle - The trip to Italy
14.8
Torden og Magi - 2D
17.8
Børning - 2D
17.8
Børning - 2D
19.8
Den tyske legen - 2D
21.8
Fly 2 - Brann & redning - 3D
24.8
Let`s be cops - 2D
24.8
The Expendables 3 - 2D
24.8
Den tyske legen - Matinè - 2D
25.8
Let`s be cops - 2D
26.8
The Expendables 3 - 2D
26.8
Den tyske legen - 2D
28.8
Fly 2 - Brann & redning - 2D
31.8
Beatles - 2D
31.8
Beatles - 2D
2.9
Fly 2 - Brann & redning - 3D
7.9
Beatles - 2D
7.9
Beatles - 2D
9.9
Fly 2 - Brann & redning - 2D
14.9
NORGESPREMIÉRE - Gardians of the Galaxy, 3D
1.8
Gardians of the Galaxy, 3D
3.8
Hercules
3.8
Hercules
8.8
Gardians of the Galaxy, 2D
10.8
Hercules
17.8
SEX TAPE
1.8
NORGESPREMIERE: HERCULES **3D**
1.8
NORGESPREMIERE: GUARDIANS OF THE GALAXY **3D**
1.8
SEX TAPE
3.8
HERCULES **3D**
3.8
GUARDIANS OF THE GALAXY **3D**
3.8
SEX TAPE
6.8
GUARDIANS OF THE GALAXY **2D**
6.8
HERCULES **2D**
6.8
GUARDIANS OF THE GALAXY **3D**
8.8
HERCULES **3D**
8.8
GUARDIANS OF THE GALAXY **3D**
10.8
HERCULES **3D**
10.8
HERCULES **2D**
13.8
HERCULES **3D**
15.8
HERCULES **3D**
17.8
01.08.2014 Stokmarknes Kino

01.08.2014 Stokmarknes Kino

01.08.2014 Sortland Kino

01.08.2014 Stokmarknes Kino

03.08.2014 Lødingen Kino

03.08.2014 Stokmarknes Kino

03.08.2014 Sortland Kino

03.08.2014 Lødingen Kino

03.08.2014 Stokmarknes Kino

03.08.2014 Skagen Kino

03.08.2014 Sortland Kino

03.08.2014 Stokmarknes Kino

05.08.2014 Lødingen Kino

06.08.2014 Stokmarknes Kino

06.08.2014 Stokmarknes Kino

06.08.2014 Skagen Kino

06.08.2014 Stokmarknes Kino

07.08.2014 Lødingen Kino

08.08.2014 Skagen Kino

08.08.2014 Stokmarknes Kino

08.08.2014 Sortland Kino

08.08.2014 Stokmarknes Kino

10.08.2014 Skagen Kino

10.08.2014 Lødingen Kino

10.08.2014 Stokmarknes Kino

10.08.2014 Lødingen Kino

10.08.2014 Skagen Kino

10.08.2014 Sortland Kino

10.08.2014 Stokmarknes Kino

10.08.2014 Lødingen Kino

11.08.2014 Lødingen Kino

12.08.2014 Lødingen Kino

12.08.2014 Lødingen Kino

13.08.2014 Skagen Kino

13.08.2014 Stokmarknes Kino

14.08.2014 Lødingen Kino

15.08.2014 Skagen Kino

15.08.2014 Stokmarknes Kino

17.08.2014 Lødingen Kino

17.08.2014 Lødingen Kino

17.08.2014 Skagen Kino

17.08.2014 Sortland Kino

17.08.2014 Stokmarknes Kino

19.08.2014 Lødingen Kino

21.08.2014 Lødingen Kino

22.08.2014 Skagen Kino

24.08.2014 Lødingen Kino

24.08.2014 Lødingen Kino

24.08.2014 Skagen Kino

24.08.2014 Lødingen Kino

25.08.2014 Lødingen Kino

26.08.2014 Lødingen Kino

26.08.2014 Lødingen Kino

28.08.2014 Lødingen Kino

31.08.2014 Lødingen Kino

31.08.2014 Lødingen Kino

02.09.2014 Lødingen Kino

07.09.2014 Lødingen Kino

07.09.2014 Lødingen Kino

09.09.2014 Lødingen Kino

14.09.2014 Lødingen Kino