Peter og Dragen 2D (norske stemmer)
2.10
Kongens nei
2.10
Miss Peregrines Home for Peculiar Children (2D)
5.10
Peter og Dragen 2D (norske stemmer)
9.10
Miss Peregrines Home for Peculiar Children (2D)
9.10
Miss Peregrines Home for Peculiar Children (2D)
16.10
Kongens nei
27.9
Peter og Dragen - 2D
2.10
The Magnificent Seven
2.10
Absolutely Fabulous: The movie - 2D
4.10
The Beatles - Eight days a week - 2D
4.10
Peter og Dragen - 2D
9.10
Absolutely Fabulous: The movie - 2D
9.10
The Beatles - Eight days a week - 2D
9.10
Miss Peregrines home for peculiar children - 2D
11.10
Storkene - 2D
16.10
Børning 2 - 2D
16.10
Børning 2 - 2D
18.10
Weiner - 2D
18.10
Storkene - 2D
23.10
Swiss army man - 2D
23.10
Ikke kall meg sønn - 2D
25.10
Inferno - 2D
25.10
Gråtass gir gass - 2D
30.10
Inferno - 2D
30.10
Blair witch - 2D
30.10
Blair witch - 2D
1.11
Gråtass gir gass - 2D
6.11
Gilberts grusomme hevn
27.9
The Magnificent Seven
27.9
Bridget Jones' Baby: Alle gode ting er tre
28.9
NP: Peter og Dragen, 2D
30.9
NP: Don't Breathe
30.9
Peter og Dragen, 2D
1.10
Peter og Dragen, 3D
2.10
Bridget Jones' Baby: Alle gode ting er tre
2.10
Kongens nei
3.10
Kongens Nei
4.10
BABYKINO: Bridget Jones' Baby: Alle gode ting er tre
7.10
Miss Pelegrines Home for Peculiar Children, 2D
7.10
The Magnificent Seven
7.10
Storkene
9.10
Don't Breathe
9.10
Miss Pelegrines Home for Peculiar Children, 3D
11.10
NORGESPREMIÈRE: Børning 2
12.10
NORGESPREMIÈRE: Børning 2
12.10
Børning 2
14.10
Børning 2
14.10
Peter og Dragen, 2D
16.10
Børning 2
16.10
Storkene
18.10
Børning 2
18.10
27.09.2016 Sortland Kino

27.09.2016 Lødingen Kino

27.09.2016 Sortland Kino

28.09.2016 Sortland Kino

30.09.2016 Sortland Kino

30.09.2016 Sortland Kino

01.10.2016 Sortland Kino

02.10.2016 Skagen Kino

02.10.2016 Lødingen Kino

02.10.2016 Sortland Kino

02.10.2016 Lødingen Kino

02.10.2016 Sortland Kino

02.10.2016 Skagen Kino

03.10.2016 Sortland Kino

04.10.2016 Lødingen Kino

04.10.2016 Lødingen Kino

04.10.2016 Sortland Kino

05.10.2016 Skagen Kino

07.10.2016 Sortland Kino

07.10.2016 Sortland Kino

07.10.2016 Sortland Kino

09.10.2016 Lødingen Kino

09.10.2016 Skagen Kino

09.10.2016 Sortland Kino

09.10.2016 Lødingen Kino

09.10.2016 Skagen Kino

09.10.2016 Sortland Kino

09.10.2016 Lødingen Kino

11.10.2016 Lødingen Kino

11.10.2016 Sortland Kino

12.10.2016 Sortland Kino

12.10.2016 Sortland Kino

14.10.2016 Sortland Kino

14.10.2016 Sortland Kino

16.10.2016 Lødingen Kino

16.10.2016 Skagen Kino

16.10.2016 Sortland Kino

16.10.2016 Lødingen Kino

16.10.2016 Sortland Kino

18.10.2016 Lødingen Kino

18.10.2016 Sortland Kino

18.10.2016 Lødingen Kino

18.10.2016 Sortland Kino

23.10.2016 Lødingen Kino

23.10.2016 Lødingen Kino

25.10.2016 Lødingen Kino

25.10.2016 Lødingen Kino

30.10.2016 Lødingen Kino

30.10.2016 Lødingen Kino

30.10.2016 Lødingen Kino

01.11.2016 Lødingen Kino

06.11.2016 Lødingen Kino